ESKİPAZAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN GENEL TANITIMI

2009-08-25 19:06:00

YENİ YAZI DİZİSİ.. ESKİPAZAR RESMİ KURUMLARI
  
ESKİPAZAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN GENEL TANITIMI

 

 1-1-  Genel Bilgiler : Eskipazar Orman İşletme Şefliği; Karabük Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı olarak 1942 yılında Eskipazar Kereste Fabrikası bünyesinde faaliyete geçmiştir. 1950 yılında kereste fabrikası müdürlük olarak ayrılınca, Eskipazar Bölge Şefliği merkezi Eskipazar olarak faaliyetine devam etmiştir. 1958 yılında 4 bölüm iken, 5 bölümden ibaret bir bölge olarak kuruluşu genişletilmiştir. Daha sonra Orman Genel Müdürlüğü’nün 03.11.1970 tarih ve 60 sayılı Olur’ları ile Eskipazar Bölgesi Küllüdere Serisi ile Karatepe Bölgesi Küllü Serisi birleştirilerek Eskipazar Bölge Şefliği olarak yeniden kuruluşu kararlaştırılmıştır. 01.01.1960 yılında Eleman Orman Bölge Şefliği kurulmuş, bu tarihten itibaren İşletme Müdürlüğü kuruluşuna kadar Eskipazar Orman Bölge Şefliği ve Eleman Orman Bölge Şefliği olarak Karabük Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı iki şeflik olarak devam etmiştir. Eskipazar Orman İşletme Müdürlüğü, Karabük İli, Eskipazar İlçesi, İstasyon Mahallesinde, Ankara Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı olarak 14.12.1976 tarihinde kurulmuş olup Karabük-İstanbul yoluna 3 km mesafededir. İşletme Müdürlüğü bünyesinde Eskipazar, Eleman, Ören, Ulupınar Orman İşletme Şeflikleri olmak üzere 4 Orman İşletme Şefliği mevcuttur. İşletme Müdürlüğümüz, Karadeniz Bölgesinin Batı Karadeniz bölümünde yer almaktadır. Coğrafi konum olarak;

                                         Kuzey Enlemi                Doğu Boylamı

Kuzey Uç Noktası       :        410 03’ 02’’                         320 33’ 25’’

Doğu Uç  Noktası        :       400 58’ 28’’                         320 49’ 02’’

Güney Uç  Noktası      :       400 51’ 22’’                         320 23’ 44’’

Batı Uç  Noktası          :       400 52’ 02’’                         320 17’ 06’’

koordinatları arasında yer almaktadır.

İşletme Müdürlüğümüz arazisi 650-1779 mt  rakımları arasında yer almaktadır. Batıdan kuzey-doğuya doğru uzanan Eskipazar dere havzası içinde yer alan İşletmemiz bir çanak görünümünde olup, merkezden batıya doğru gidildikçe yükselti artmakta, ormanlarımız da ağırlıklı olarak bu kısımda yoğunlaşmaktadır.

Eskipazar Orman işletme Müdürlüğü orman alanları Karadeniz iklimi ile İç Anadolu iklimi arasında yer alan bir geçiş iklimini oluşturmaktadır. Hemen hemen her mevsim yağışlı olmakla birlikte Karadeniz iklimine nazaran yazları daha sıcak, kışları daha soğuktur.

1.2-Orman  Durumu : Eskipazar Orman İşletme Müdürlüğünün orman alanları ile ilgili bilgiler tabloda düzenlenmiştir.   
ESKİPAZAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN VARLIĞI
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA
ŞEFLİK ADI KURULUŞ TARİHİ İLİ İLÇESİ ORMAN ALANI (Ha.) AÇIKLIK ALAN (Ha.) TOPLAM ALAN (Ha.)
ESKİPAZAR 04.01.1950 KARABÜK ESKİPAZAR 11.083,5 16.845,5 27.929,0
ELEMAN 01.01.1960 KARABÜK ESKİPAZAR 4.106,0 2.400,0 6.506,0
ÖREN 14.12.1976 KARABÜK ESKİPAZAR 5.558,0 1.644,5 7.202,5
ULUPINAR 14.12.1976 KARABÜK ESKİPAZAR 3.908,0 1.904,5 5.812,5
GENEL TOPLAM24.655,522.794,547.450,0

     Eskipazar Orman İşletme Müdürlüğü ormanları;  Karaçam , Sarıçam , Kızılçam , Kayın , Meşe , Göknar,  Ardıç gibi asli ağaç türlerimizin oluşturduğu bazan saf  bazan karışık meşcereler içeren ormanlardan oluşmaktadır.Ormanlarımızın büyük bir bölümünü saf Çam ve Göknar ormanları oluşturmaktadır.  İşletme Müdürlüğümüz ormanlarını oluşturan ağaç türlerinin yüzde olarak ifadesi ise;

Ağaç Türü :               %’si     Alanı (Ha.)             Ağaç Türü :                %’si     Alanı (Ha.)

Karaçam                     48        11.919,5              Ardıç                           4          976,0

Sarıçam                      18        4.350,5                Kayın                         2          462,5

Meşe                          18         4.454,5               Kızılçam                      2          607,0

Göknar                         7         1.719,0               Ağaçlandırma               1         166,5

                       Toplam:           22.443,5                                   Toplam:           2.212,0

                                                GENEL TOPLAM: 24.655,5 Ha.

 

1.3- Orman Köylerimiz : Eskipazar  Orman İşletme Müdürlüğümüz dahilinde 1 İlçe ve 37 adet orman köyü bulunmakta olup köylerin 25 adedi  6831 sayılı Orman Kanununun 31.maddesi,12 adedi ise 32.maddesi kapsamındadır.

1.4- Personel Durumu: İşletme Müdürlüğümüzde 6 adet teknik eleman (Orman Mühendisi), 13 büro memuru, 19 Orman Muhafaza memuru olmak üzere toplam 38 memur bulunmaktadır. 22 adet kadrolu işçi, 3 adet mevsimlik yangın işçisi dahil toplam personel sayısı 63 tür.  

1.5- Lojman Araç Gereç Durumu: İşletme Müdürlüğümüzde 24 adet lojman bulunmaktadır. İşletme Müdürlüğümüz makina parkında  5 adet pikap, 1 adet yangın söndürücü  arazöz, 1 adet istifleyici makine,2 adet  traktör bulunmaktadır.

0
0
0
Yorum Yaz