MUAMMER MISIRLIOĞLU'NUN YAZISI...

2008-03-21 13:33:00

Yazan: Muammer MISIRLIOĞLU İstesder Eski Başkanı,

Karderfed Yönetim Kurulu Üyesi
Konu: Sayın Karabük Üniversitesi Rektörü Burhanettin UYSAL'ın ziyaretiDeğerli hemşehrilerim;
Çanakkale Zaferinin yıldönümünde İstanbul, Ankara, Karabük, Eskipazarda faaliyet gösteren Eskipazar adını taşıyan dernek başkanları, yöneticileri, üyelerinden oluşturulan bir heyet ile Karabük Üniversitesi rektörü Sayın Burhanetttin UYSALa bir nezaket ziyaretinde bulunulmuştur.
10 yılı aşkın bir süredir bir grup fedakar arkadaşlarımızla beraber sürdürdüğümüz dernek çalışmalarının, sivil toplum örgütleri oluşturma gayretlerinin meyvelerini verdiğini görmenin sevincini yaşadım.
Bu ziyaretin ardından şifaen ve telefonla görüştüğümüz değerli hemşehrilerimizden ve Eskipazar Gazetesi okuyucusu olan yine değerli hemşehrilerimizin çok olumlu görüş ve önerilerini almış bulunmaktayız. Ancak çok az da olsa ziyaretçi heyetin teşekkülü konusunda olumsuzda görüşler aldık. Bu sebeple bu ziyaretin nasıl gerçekleştirildiğini açıklamak ihtiyacını duydum.
Değerli Eskipazarlılar;
İlçemiz çok göç vermektedir. Bunun sebebi de yeterli iş alanının bulunmaması, ekonomik yapının gelişmemesinden kaynaklanmaktadır. Karabük üniversitesinin kurulması ve rektörünün açıklanmasından sonra Karabük ilinin diğer ilçe sivil toplum örgütleri kendi ilçelerinde üniversiteye bağlı bir fakülte veya yüksekokulun kurulması için sivil toplum örgütleri olarak her türlü desteğin üniversiteye verileceğini bütün platformlarda açıklamışlar, bu konuda bir çok girişimlerde bulunmuşlardır.
Eskipazar ilçesinde bir fakülte veya yüksek okul açılmasıyla ilgili senelerdir çalışmalar yapılmıştır. Ancak sonuç alınamamıştır. Hala da yapılmaktadır.
Sayın Kaymakamımız Esengül KORKMAZ ve Belediye başkanımız Hüseyin DÖNMEZ ile AKP ilçe başkanı Sayın Mehmet ALİ ŞEN in çeşitli platformlarda okul açılması ile ilgili çalışmalar yaptığı, bu konuda gerekli yerler ve kurullar ziyaret ettikleri hepinizce malumdur.
Eskipazar sivil toplum örgütleri olarak bizlerinde bu konuda gayret göstermemiz maddi ve manevi imkanların organize ve seferberliğinin yapılabilmesi için Sayın Rektörümüz Burhanettin UYSAL sivil toplum örgütleri olarak ziyaret etmemizin iyi olacağı görüşüm İstesder başkanı Ali Rıza Öztepe ile görüşülerek mutabakata varılmış, İstanbuldaki dernek lokalinde yönetim kurulunun iştiraki ile yapılan toplantıda ziyaretin ana hatları belirlenerek heyete katılacak olanlar tesbit edilmiştir.
Bu tesbitte özellikle sivil toplum örgütlerinin başkanı, yöneticileri, üyeleri ve ekonomik güç katmaya her zaman hazır olan iş adamlarımızın olması prensib olarak kabul edilmiştir.
Bu sebeple merkezi ve mahalli idareyle siyasi partilerin temsilcileri düşünülmemiştir. Çünkü söz konusu kurum ve kuruluşlar fakülte ve yüksek okulun açılması konusunda her zaman faaliyette bulunup, gerekli ziyaretler yaptıkları hepimizce malumdur.
Ziyaretin ardından Sayın Karabük üniversite rektörümüz ;
a) Eskipazar ilçesinde halen mevcut ve boş olan milli eğitim bakanlığının tasarrufundaki binalarda en azından 2 yıllık bir yüksek okulun açılacağını,
b) Söz konusu binaların üniversiteye devri ile ilgili bilgi ve belgelerin rektörlüğe gönderilmesi durumunda konu hakkında gerekli yerlerden taleb yapılacağı,
c) Fakülte ve yüksek okulun açılması ve faaliyeti aşamasında sivil toplum örgütlerinden faydalanılması, yardım alınması yerinde olacağı ifade edilmiş, bu sebeple rektörlükle direk temas kurulacak bir kişi veya kuruluşun olması yerinde olacağı ifade edilmiştir.

Ziyaretimizin ardından aynı heyet Sayın Eskipazar Kaymakamı Esengül KORKMAZ bilgilendirilmiş, konu hakkında yapılmakta olan çalışmalara her zaman katkı yaptığını bundan sonra da her platformda yapacağını bildirmiştir. Kaymakamımıza fikirlerimizi paylaşması ve her zaman yanımızda olacağı için bir Eskipazarlı olarak minnet ve şükranlarımızı bildiririm.
Kaymakamlıktaki fikir alış- verişinin sonucunda adını ve amacını yüksek okul açma veya yaşatma derneğinin kurulması, tüzel kişilik kazandırıldıktan sonra üniversite rektörlüğü ile kurulacak olan dernek başkan ve yöneticisinin olması, prensib olarak kabul edilmiştir.
Üniversiteyi ziyaret eden heyet bu sefer Eskipazar Belediyesi meclis odasında toplanmış, konu görüşülmüştür. Görüşmelerde oluşan fikir;
1) Eskipazar Esderin tüzük değişikliği yapılarak üniversitenin kurulma ve yaşatma derneği haline getirilmesi,
2) Yeni bir dernek kurulması,
3) Herhangi bir dernek kurulmadan dernekler birliği (Eskipazar Dernekler Federasyonu) kurulması suretiyle bu işlerin yürütülmesi,
Yukarıdaki üç görüş toplantıya katılanlarca görüşülmüş ve tartışmaya açılmıştır. Kendiliğinden oluşan bu divanı yürütmekte bana nasip olmuştur. Değerlendirmeler sonucunda yeni bir derneğin kurulması prensip olarak kabul edilmiştir.
Dernek tüzüğünün hazırlanması konusunda Anesder dernek başkanı Cevat YILDIRM ile Eskipazar gazetesi yöneticisi Niyazi KÜÇÜKYILMAZ görev almış, katılımcıların çoğu Eskipazar dışında olması sebebiyle kurucu üyeler ile geçici yönetim kurulunun seçilmesi konusunda mutabakata varılmış, sonuçta bu oluşumun ekonomik durumu, zamanı bu işe gönüllü olması bundan önceki çalışmalarda büyük özveriler içerisinde olan değerli kardeşimiz Rıfat KÜÇÜKYILMAZın başkanlığında bu oluşumun sağlanması kararlaştırılmıştır.
Değerli hemşehrilerim;
Bu oluşumun gayesi tamamen Eskipazara hizmet ve onur duyacağımız, gururlanacağımız bir ilçe yaratmak için çalışma gayretleridir. Hiç kimsenin bir yerlerde gözü yoktur. Çalışmalar ve özveriler Eskipazara hizmet amacını taşımaktadır.
Bu oluşum içindekiler zaman içerisinde çalışma ve gayretleri ile takdir toplamaları başarılı olmaları sonucunda başka görevlere talip olması doğaldır.
Sayın Rıfat Küçükyılmazdan isteğimiz en kısa zamanda tüzüğün hazırlanması ile kurulacak derneğin tüzel kişiliğinin kazanılması için gerekli kanuni belgeleri tamamlanmasından sonra İstanbul, Ankara, Karabük, Eskipazardaki bu işe gönül verecek, Eskipazarlılardan oluşturulacak, alınacak kararların hemen uygulamaya sokulması istek ve taleblerimizdir.
Değerli hemşehrilerim;
Oluşuma karşı gelen Ama, Fakat ........ diye başlayan konuşmaları dinlemeyin! müsaade etmeyin!

ESKİPAZAR İÇİN ÇALIŞAN
ESKİPAZAR'I DÜŞÜNEN
ESKİPAZAR İÇİN BİR TAŞ ÜSTÜNE BİR TAŞ KOYAN
MADDİ ve MANEVİ KATKILARINI ESİRGEMEYEN
HER PLATFORMDA ESKİPAZAR SEVDALISI OLAN
HEMŞEHRİMİZ, DOSTUMUZ, ARKADAŞIMIZ
BİZLERİN BAŞ TACIDIR.


Bu oluşumun hayırlara vesile olmasını diler, hepinize saygılar sunarım.

0
0
0
Yorum Yaz